pyasic

M3X Models

M30V10

Bases: M3X, M30V10

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30.py
21
22
class BTMinerM30V10(M3X, M30V10):
  pass

M30V20

Bases: M3X, M30V20

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30.py
25
26
class BTMinerM30V20(M3X, M30V20):
  pass

M30SV10

Bases: M3X, M30SV10

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
51
52
class BTMinerM30SV10(M3X, M30SV10):
  pass

M30SV20

Bases: M3X, M30SV20

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
55
56
class BTMinerM30SV20(M3X, M30SV20):
  pass

M30SV30

Bases: M3X, M30SV30

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
59
60
class BTMinerM30SV30(M3X, M30SV30):
  pass

M30SV40

Bases: M3X, M30SV40

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
63
64
class BTMinerM30SV40(M3X, M30SV40):
  pass

M30SV50

Bases: M3X, M30SV50

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
67
68
class BTMinerM30SV50(M3X, M30SV50):
  pass

M30SV60

Bases: M3X, M30SV60

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
71
72
class BTMinerM30SV60(M3X, M30SV60):
  pass

M30SV70

Bases: M3X, M30SV70

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
75
76
class BTMinerM30SV70(M3X, M30SV70):
  pass

M30SV80

Bases: M3X, M30SV80

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
79
80
class BTMinerM30SV80(M3X, M30SV80):
  pass

M30SVE10

Bases: M3X, M30SVE10

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
83
84
class BTMinerM30SVE10(M3X, M30SVE10):
  pass

M30SVE20

Bases: M3X, M30SVE20

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
87
88
class BTMinerM30SVE20(M3X, M30SVE20):
  pass

M30SVE30

Bases: M3X, M30SVE30

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
91
92
class BTMinerM30SVE30(M3X, M30SVE30):
  pass

M30SVE40

Bases: M3X, M30SVE40

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
95
96
class BTMinerM30SVE40(M3X, M30SVE40):
  pass

M30SVE50

Bases: M3X, M30SVE50

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
 99
100
class BTMinerM30SVE50(M3X, M30SVE50):
  pass

M30SVE60

Bases: M3X, M30SVE60

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
103
104
class BTMinerM30SVE60(M3X, M30SVE60):
  pass

M30SVE70

Bases: M3X, M30SVE70

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
107
108
class BTMinerM30SVE70(M3X, M30SVE70):
  pass

M30SVF10

Bases: M3X, M30SVF10

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
111
112
class BTMinerM30SVF10(M3X, M30SVF10):
  pass

M30SVF20

Bases: M3X, M30SVF20

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
115
116
class BTMinerM30SVF20(M3X, M30SVF20):
  pass

M30SVF30

Bases: M3X, M30SVF30

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
119
120
class BTMinerM30SVF30(M3X, M30SVF30):
  pass

M30SVG10

Bases: M3X, M30SVG10

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
123
124
class BTMinerM30SVG10(M3X, M30SVG10):
  pass

M30SVG20

Bases: M3X, M30SVG20

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
127
128
class BTMinerM30SVG20(M3X, M30SVG20):
  pass

M30SVG30

Bases: M3X, M30SVG30

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
131
132
class BTMinerM30SVG30(M3X, M30SVG30):
  pass

M30SVG40

Bases: M3X, M30SVG40

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
135
136
class BTMinerM30SVG40(M3X, M30SVG40):
  pass

M30SVH10

Bases: M3X, M30SVH10

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
139
140
class BTMinerM30SVH10(M3X, M30SVH10):
  pass

M30SVH20

Bases: M3X, M30SVH20

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
143
144
class BTMinerM30SVH20(M3X, M30SVH20):
  pass

M30SVH30

Bases: M3X, M30SVH30

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
147
148
class BTMinerM30SVH30(M3X, M30SVH30):
  pass

M30SVH40

Bases: M3X, M30SVH40

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
151
152
class BTMinerM30SVH40(M3X, M30SVH40):
  pass

M30SVH50

Bases: M3X, M30SVH50

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
155
156
class BTMinerM30SVH50(M3X, M30SVH50):
  pass

M30SVH60

Bases: M3X, M30SVH60

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
159
160
class BTMinerM30SVH60(M3X, M30SVH60):
  pass

M30SVI20

Bases: M3X, M30SVI20

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
163
164
class BTMinerM30SVI20(M3X, M30SVI20):
  pass

M30S+V10

Bases: M3X, M30SPlusV10

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
53
54
class BTMinerM30SPlusV10(M3X, M30SPlusV10):
  pass

M30S+V20

Bases: M3X, M30SPlusV20

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
57
58
class BTMinerM30SPlusV20(M3X, M30SPlusV20):
  pass

M30S+V30

Bases: M3X, M30SPlusV30

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
61
62
class BTMinerM30SPlusV30(M3X, M30SPlusV30):
  pass

M30S+V40

Bases: M3X, M30SPlusV40

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
65
66
class BTMinerM30SPlusV40(M3X, M30SPlusV40):
  pass

M30S+V50

Bases: M3X, M30SPlusV50

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
69
70
class BTMinerM30SPlusV50(M3X, M30SPlusV50):
  pass

M30S+V60

Bases: M3X, M30SPlusV60

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
73
74
class BTMinerM30SPlusV60(M3X, M30SPlusV60):
  pass

M30S+V70

Bases: M3X, M30SPlusV70

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
77
78
class BTMinerM30SPlusV70(M3X, M30SPlusV70):
  pass

M30S+V80

Bases: M3X, M30SPlusV80

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
81
82
class BTMinerM30SPlusV80(M3X, M30SPlusV80):
  pass

M30S+V90

Bases: M3X, M30SPlusV90

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
85
86
class BTMinerM30SPlusV90(M3X, M30SPlusV90):
  pass

M30S+V100

Bases: M3X, M30SPlusV100

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
89
90
class BTMinerM30SPlusV100(M3X, M30SPlusV100):
  pass

M30S+VE30

Bases: M3X, M30SPlusVE30

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
93
94
class BTMinerM30SPlusVE30(M3X, M30SPlusVE30):
  pass

M30S+VE40

Bases: M3X, M30SPlusVE40

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
97
98
class BTMinerM30SPlusVE40(M3X, M30SPlusVE40):
  pass

M30S+VE50

Bases: M3X, M30SPlusVE50

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
101
102
class BTMinerM30SPlusVE50(M3X, M30SPlusVE50):
  pass

M30S+VE60

Bases: M3X, M30SPlusVE60

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
105
106
class BTMinerM30SPlusVE60(M3X, M30SPlusVE60):
  pass

M30S+VE70

Bases: M3X, M30SPlusVE70

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
109
110
class BTMinerM30SPlusVE70(M3X, M30SPlusVE70):
  pass

M30S+VE80

Bases: M3X, M30SPlusVE80

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
113
114
class BTMinerM30SPlusVE80(M3X, M30SPlusVE80):
  pass

M30S+VE90

Bases: M3X, M30SPlusVE90

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
117
118
class BTMinerM30SPlusVE90(M3X, M30SPlusVE90):
  pass

M30S+VE100

Bases: M3X, M30SPlusVE100

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
121
122
class BTMinerM30SPlusVE100(M3X, M30SPlusVE100):
  pass

M30S+VF20

Bases: M3X, M30SPlusVF20

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
125
126
class BTMinerM30SPlusVF20(M3X, M30SPlusVF20):
  pass

M30S+VF30

Bases: M3X, M30SPlusVF30

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
129
130
class BTMinerM30SPlusVF30(M3X, M30SPlusVF30):
  pass

M36S+VG30

Bases: M3X, M36SPlusVG30

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
133
134
class BTMinerM36SPlusVG30(M3X, M36SPlusVG30):
  pass

M30S+VG30

Bases: M3X, M30SPlusVG30

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
137
138
class BTMinerM30SPlusVG30(M3X, M30SPlusVG30):
  pass

M30S+VG40

Bases: M3X, M30SPlusVG40

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
141
142
class BTMinerM30SPlusVG40(M3X, M30SPlusVG40):
  pass

M30S+VG50

Bases: M3X, M30SPlusVG50

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
145
146
class BTMinerM30SPlusVG50(M3X, M30SPlusVG50):
  pass

M30S+VG60

Bases: M3X, M30SPlusVG60

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
149
150
class BTMinerM30SPlusVG60(M3X, M30SPlusVG60):
  pass

M30S+VH10

Bases: M3X, M30SPlusVH10

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
153
154
class BTMinerM30SPlusVH10(M3X, M30SPlusVH10):
  pass

M30S+VH20

Bases: M3X, M30SPlusVH20

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
157
158
class BTMinerM30SPlusVH20(M3X, M30SPlusVH20):
  pass

M30S+VH30

Bases: M3X, M30SPlusVH30

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
161
162
class BTMinerM30SPlusVH30(M3X, M30SPlusVH30):
  pass

M30S+VH40

Bases: M3X, M30SPlusVH40

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
165
166
class BTMinerM30SPlusVH40(M3X, M30SPlusVH40):
  pass

M30S+VH50

Bases: M3X, M30SPlusVH50

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
169
170
class BTMinerM30SPlusVH50(M3X, M30SPlusVH50):
  pass

M30S+VH60

Bases: M3X, M30SPlusVH60

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
173
174
class BTMinerM30SPlusVH60(M3X, M30SPlusVH60):
  pass

M30S++V10

Bases: M3X, M30SPlusPlusV10

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
43
44
class BTMinerM30SPlusPlusV10(M3X, M30SPlusPlusV10):
  pass

M30S++V20

Bases: M3X, M30SPlusPlusV20

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
47
48
class BTMinerM30SPlusPlusV20(M3X, M30SPlusPlusV20):
  pass

M30S++VE30

Bases: M3X, M30SPlusPlusVE30

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
51
52
class BTMinerM30SPlusPlusVE30(M3X, M30SPlusPlusVE30):
  pass

M30S++VE40

Bases: M3X, M30SPlusPlusVE40

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
55
56
class BTMinerM30SPlusPlusVE40(M3X, M30SPlusPlusVE40):
  pass

M30S++VE50

Bases: M3X, M30SPlusPlusVE50

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
59
60
class BTMinerM30SPlusPlusVE50(M3X, M30SPlusPlusVE50):
  pass

M30S++VF40

Bases: M3X, M30SPlusPlusVF40

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
63
64
class BTMinerM30SPlusPlusVF40(M3X, M30SPlusPlusVF40):
  pass

M30S++VG30

Bases: M3X, M30SPlusPlusVG30

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
67
68
class BTMinerM30SPlusPlusVG30(M3X, M30SPlusPlusVG30):
  pass

M30S++VG40

Bases: M3X, M30SPlusPlusVG40

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
71
72
class BTMinerM30SPlusPlusVG40(M3X, M30SPlusPlusVG40):
  pass

M30S++VG50

Bases: M3X, M30SPlusPlusVG50

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
75
76
class BTMinerM30SPlusPlusVG50(M3X, M30SPlusPlusVG50):
  pass

M30S++VH10

Bases: M3X, M30SPlusPlusVH10

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
79
80
class BTMinerM30SPlusPlusVH10(M3X, M30SPlusPlusVH10):
  pass

M30S++VH20

Bases: M3X, M30SPlusPlusVH20

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
83
84
class BTMinerM30SPlusPlusVH20(M3X, M30SPlusPlusVH20):
  pass

M30S++VH30

Bases: M3X, M30SPlusPlusVH30

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
87
88
class BTMinerM30SPlusPlusVH30(M3X, M30SPlusPlusVH30):
  pass

M30S++VH40

Bases: M3X, M30SPlusPlusVH40

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
91
92
class BTMinerM30SPlusPlusVH40(M3X, M30SPlusPlusVH40):
  pass

M30S++VH50

Bases: M3X, M30SPlusPlusVH50

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
95
96
class BTMinerM30SPlusPlusVH50(M3X, M30SPlusPlusVH50):
  pass

M30S++VH60

Bases: M3X, M30SPlusPlusVH60

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
 99
100
class BTMinerM30SPlusPlusVH60(M3X, M30SPlusPlusVH60):
  pass

M30S++VH70

Bases: M3X, M30SPlusPlusVH70

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
103
104
class BTMinerM30SPlusPlusVH70(M3X, M30SPlusPlusVH70):
  pass

M30S++VH80

Bases: M3X, M30SPlusPlusVH80

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
107
108
class BTMinerM30SPlusPlusVH80(M3X, M30SPlusPlusVH80):
  pass

M30S++VH90

Bases: M3X, M30SPlusPlusVH90

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
111
112
class BTMinerM30SPlusPlusVH90(M3X, M30SPlusPlusVH90):
  pass

M30S++VH100

Bases: M3X, M30SPlusPlusVH100

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
115
116
class BTMinerM30SPlusPlusVH100(M3X, M30SPlusPlusVH100):
  pass

M30S++VJ20

Bases: M3X, M30SPlusPlusVJ20

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
119
120
class BTMinerM30SPlusPlusVJ20(M3X, M30SPlusPlusVJ20):
  pass

M30S++VJ30

Bases: M3X, M30SPlusPlusVJ30

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
123
124
class BTMinerM30SPlusPlusVJ30(M3X, M30SPlusPlusVJ30):
  pass

M31V10

Bases: M3X, M31V10

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31.py
21
22
class BTMinerM31V10(M3X, M31V10):
  pass

M31V20

Bases: M3X, M31V20

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31.py
25
26
class BTMinerM31V20(M3X, M31V20):
  pass

M31SV10

Bases: M3X, M31SV10

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S.py
34
35
class BTMinerM31SV10(M3X, M31SV10):
  pass

M31SV20

Bases: M3X, M31SV20

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S.py
38
39
class BTMinerM31SV20(M3X, M31SV20):
  pass

M31SV30

Bases: M3X, M31SV30

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S.py
42
43
class BTMinerM31SV30(M3X, M31SV30):
  pass

M31SV40

Bases: M3X, M31SV40

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S.py
46
47
class BTMinerM31SV40(M3X, M31SV40):
  pass

M31SV50

Bases: M3X, M31SV50

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S.py
50
51
class BTMinerM31SV50(M3X, M31SV50):
  pass

M31SV60

Bases: M3X, M31SV60

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S.py
54
55
class BTMinerM31SV60(M3X, M31SV60):
  pass

M31SV70

Bases: M3X, M31SV70

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S.py
58
59
class BTMinerM31SV70(M3X, M31SV70):
  pass

M31SV80

Bases: M3X, M31SV80

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S.py
62
63
class BTMinerM31SV80(M3X, M31SV80):
  pass

M31SV90

Bases: M3X, M31SV90

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S.py
66
67
class BTMinerM31SV90(M3X, M31SV90):
  pass

M31SVE10

Bases: M3X, M31SVE10

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S.py
70
71
class BTMinerM31SVE10(M3X, M31SVE10):
  pass

M31SVE20

Bases: M3X, M31SVE20

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S.py
74
75
class BTMinerM31SVE20(M3X, M31SVE20):
  pass

M31SVE30

Bases: M3X, M31SVE30

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S.py
78
79
class BTMinerM31SVE30(M3X, M31SVE30):
  pass

M31SEV10

Bases: M3X, M31SEV10

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31SE.py
25
26
class BTMinerM31SEV10(M3X, M31SEV10):
  pass

M31SEV20

Bases: M3X, M31SEV20

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31SE.py
29
30
class BTMinerM31SEV20(M3X, M31SEV20):
  pass

M31SEV30

Bases: M3X, M31SEV30

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31SE.py
33
34
class BTMinerM31SEV30(M3X, M31SEV30):
  pass

M31HV40

Bases: M3X, M31HV40

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31H.py
21
22
class BTMinerM31HV40(M3X, M31HV40):
  pass

M31S+V10

Bases: M3X, M31SPlusV10

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
42
43
class BTMinerM31SPlusV10(M3X, M31SPlusV10):
  pass

M31S+V20

Bases: M3X, M31SPlusV20

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
46
47
class BTMinerM31SPlusV20(M3X, M31SPlusV20):
  pass

M31S+V30

Bases: M3X, M31SPlusV30

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
50
51
class BTMinerM31SPlusV30(M3X, M31SPlusV30):
  pass

M31S+V40

Bases: M3X, M31SPlusV40

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
54
55
class BTMinerM31SPlusV40(M3X, M31SPlusV40):
  pass

M31S+V50

Bases: M3X, M31SPlusV50

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
58
59
class BTMinerM31SPlusV50(M3X, M31SPlusV50):
  pass

M31S+V60

Bases: M3X, M31SPlusV60

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
62
63
class BTMinerM31SPlusV60(M3X, M31SPlusV60):
  pass

M31S+V80

Bases: M3X, M31SPlusV80

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
66
67
class BTMinerM31SPlusV80(M3X, M31SPlusV80):
  pass

M31S+V90

Bases: M3X, M31SPlusV90

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
70
71
class BTMinerM31SPlusV90(M3X, M31SPlusV90):
  pass

M31S+V100

Bases: M3X, M31SPlusV100

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
74
75
class BTMinerM31SPlusV100(M3X, M31SPlusV100):
  pass

M31S+VE10

Bases: M3X, M31SPlusVE10

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
78
79
class BTMinerM31SPlusVE10(M3X, M31SPlusVE10):
  pass

M31S+VE20

Bases: M3X, M31SPlusVE20

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
82
83
class BTMinerM31SPlusVE20(M3X, M31SPlusVE20):
  pass

M31S+VE30

Bases: M3X, M31SPlusVE30

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
86
87
class BTMinerM31SPlusVE30(M3X, M31SPlusVE30):
  pass

M31S+VE40

Bases: M3X, M31SPlusVE40

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
90
91
class BTMinerM31SPlusVE40(M3X, M31SPlusVE40):
  pass

M31S+VE50

Bases: M3X, M31SPlusVE50

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
94
95
class BTMinerM31SPlusVE50(M3X, M31SPlusVE50):
  pass

M31S+VE60

Bases: M3X, M31SPlusVE60

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
98
99
class BTMinerM31SPlusVE60(M3X, M31SPlusVE60):
  pass

M31S+VE80

Bases: M3X, M31SPlusVE80

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
102
103
class BTMinerM31SPlusVE80(M3X, M31SPlusVE80):
  pass

M31S+VF20

Bases: M3X, M31SPlusVF20

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
106
107
class BTMinerM31SPlusVF20(M3X, M31SPlusVF20):
  pass

M31S+VF30

Bases: M3X, M31SPlusVF30

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
110
111
class BTMinerM31SPlusVF30(M3X, M31SPlusVF30):
  pass

M31S+VG20

Bases: M3X, M31SPlusVG20

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
114
115
class BTMinerM31SPlusVG20(M3X, M31SPlusVG20):
  pass

M31S+VG30

Bases: M3X, M31SPlusVG30

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
118
119
class BTMinerM31SPlusVG30(M3X, M31SPlusVG30):
  pass

M32V10

Bases: M3X, M32V10

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M32.py
21
22
class BTMinerM32V10(M3X, M32V10):
  pass

M32V20

Bases: M3X, M32V20

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M32.py
25
26
class BTMinerM32V20(M3X, M32V20):
  pass

M33V10

Bases: M3X, M33V10

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M33.py
25
26
class BTMinerM33V10(M3X, M33V10):
  pass

M33V20

Bases: M3X, M33V20

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M33.py
29
30
class BTMinerM33V20(M3X, M33V20):
  pass

M33V30

Bases: M3X, M33V30

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M33.py
33
34
class BTMinerM33V30(M3X, M33V30):
  pass

M33SVG30

Bases: M3X, M33SVG30

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M33S.py
21
22
class BTMinerM33SVG30(M3X, M33SVG30):
  pass

M33S+VH20

Bases: M3X, M33SPlusVH20

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M33S_Plus.py
24
25
class BTMinerM33SPlusVH20(M3X, M33SPlusVH20):
  pass

M33S+VH30

Bases: M3X, M33SPlusVH30

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M33S_Plus.py
28
29
class BTMinerM33SPlusVH30(M3X, M33SPlusVH30):
  pass

M33S++VH20

Bases: M3X, M33SPlusPlusVH20

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M33S_Plus_Plus.py
25
26
class BTMinerM33SPlusPlusVH20(M3X, M33SPlusPlusVH20):
  pass

M33S++VH30

Bases: M3X, M33SPlusPlusVH30

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M33S_Plus_Plus.py
29
30
class BTMinerM33SPlusPlusVH30(M3X, M33SPlusPlusVH30):
  pass

M33S++VG40

Bases: M3X, M33SPlusPlusVG40

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M33S_Plus_Plus.py
33
34
class BTMinerM33SPlusPlusVG40(M3X, M33SPlusPlusVG40):
  pass

M34S+VE10

Bases: M3X, M34SPlusVE10

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M34S_Plus.py
21
22
class BTMinerM34SPlusVE10(M3X, M34SPlusVE10):
  pass

M36SVE10

Bases: M3X, M36SVE10

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M36S.py
21
22
class BTMinerM36SVE10(M3X, M36SVE10):
  pass

M36S+VG30

Bases: M3X, M36SPlusVG30

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M36S_Plus.py
21
22
class BTMinerM36SPlusVG30(M3X, M36SPlusVG30):
  pass

M36S++VH30

Bases: M3X, M36SPlusPlusVH30

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M36S_Plus_Plus.py
21
22
class BTMinerM36SPlusPlusVH30(M3X, M36SPlusPlusVH30):
  pass

M39V20

Bases: M3X, M39V20

Source code in pyasic/miners/btc/whatsminer/btminer/M3X/M39.py
21
22
class BTMinerM39V20(M3X, M39V20):
  pass